Fastighetsförvaltning

Näring och kulturhistoria

Fastighetsförvaltningen är inte bara en viktig näring för Erstavik, de fastigheter som tillhör fideikommisset utgör också en viktig del av det kulturarv vi anstränger oss för att bevara.

På Erstavik finns både bostäder för permanent boende, bostäder för fridtidsboende samt ekonomibyggnader som endera hyrs ut eller används i vår egen verksamhet.

De många olika byggnaderna på gården har olika karaktär, från Corps-de-logiet till gamla soldattorp. En sak har de dock gemensamt, de kräver alla omfattande insatser för att hållas i så bra skick som möjligt.

Markarrenden

En annan viktig del av vår fastighetsförvaltning är olika markarrenden. Erstavik arrenderar ut mark till allt från golfbanor, mobilmaster, ridhus, båtklubbar och en rad olika andra ändamål.

Torp. foto: Lubbe Garell Stallar. foto: Lubbe Garell