Fritid & Friluftsliv

Välbesökt friluftsområde

Belägenheten i den tätbefolkade Stockholmsregionen innebär att Erstavik utnyttjas mycket för friluftsliv och andra fritidsaktiviteter. Erstavik beräknas ha cirka 1,5 miljoner besök årligen. Även ur ett internationellt perspektiv är det mycket ovanligt att det finns ett så stort och förhållandevis orört naturområde och kulturlandskap så nära storstadsbebyggelsen.

Visa hänsyn

Det är många som har nytta och glädje av Erstavik. Vi som arbetar för gården hoppas att Du som besökare är försiktig när Du vistas här så att inte växter, djur, vattendrag, byggnader, åkrar, vägar, stängsel och annat skadas. Vi hoppas också att Du som gästar oss på Din fritid tar hänsyn till att Erstavik är både hem och arbetsplats. Undvik våra gårdsplaner och trädgårdar och områdena kring gårdens ekonomibyggnader som är arbetsområde för stora jordbruks- och skogsmaskiner. Passera helst inte genom hagar för djuren. Om Du ändå gör det, glöm inte att stänga grindar eller elstängsel. Var vänlig respektera skyltarna i området.

Förbjudet att framföra motorfordon

Det är inte tillåtet att köra bil, motorcykel, moped eller andra motorfordon inom Erstavik för andra än sådana som fått särskilt tillstånd.

Erstaviksbadet - en populr badplats. foto: Lubbe Garell