Organiserade fritidsaktiviteter

Många besök innebär slitage på naturen

Det faktum att Erstavik har så många besökare, uppskattningsvis 1,5 miljoner besök per år, sliter hårt på miljön samt leder till stora störningar för djurlivet. I första hand reserveras därför området för enskilda besökare som kommer hit inom ramen för allemansrätten. Organiserade aktiviteter som t e x orientering, hundträning, hundtävling och liknande är inte tillåtet enligt allemansrätten. För dessa aktiviteter krävs tillstånd från markägaren. Av omsorg av naturen och djurlivet är vi därför restriktiva med att lämna sådant tillstånd.

Upplåtelser

Inom ramen för gårdens näringsverksamhet upplåter vi mark till ett antal olika föreningar och företag som ängnar sig åt olika typer av aktiviteter. Som exempel kan nämnas Saltsjöbadens Golfklubb (www.saltsjobadengk.se), Enskede Sportfiskeklubb, Naturtjänst AB (www.naturtjanst.se) och Äventyrsbanan (www.aventyrsbanan.se).

foto: Lubbe Garell Hästhage. foto: Lubbe Garell