Vandringsleder och cykelvägar

Gott om markerade spår

På Erstaviks marker finns ett antal markerade leder samt gårdens eget vägnät som lämpar sig väl för vandringar och cykelturer. Ett flertal av dessa utgår från Hellasgården som ligger i direkt anslutning till Erstaviks marker. På deras hemsida, www.hellasgarden.se, kan Du hitta mer information. Du kan även titta på Nacka kommuns hemsida, www.nacka.se, för information om vägar och leder.

Respektera privata områden

När Du rör dig på Erstavik, var då vänlig att respektera att det i första hand är en arbetsplats och bostad för ett antal människor. Respektera de skyltar som är uppsatta och rör Dig inte i närheten av privata byggnader.

Det finns många stigar och vandringsleder. foto: Lubbe Garell foto: Lubbe Garell