Petersenska huset

Byggnad från stormaktstiden

Som en del av det af Petersenska fideikommisset ingår det så kallade Petersenska Huset vid Munkbron i Gamla Stan i Stockholm. Huset var från början ett eget fideikommiss, men kom redan från den andra generationen att slås samman med Erstavik och det har sedan dess betraktats som ett fideikommiss.

Huset är känt för sin rika skulpturala utsmyckning och är en av Stockholms mer betydande byggnader från Stormaktstiden. Petersenska Huset är förklarat som byggnadsmine.

Idag består huset av kontorslokaler och bostäder. Bland hyresgästerna finns bland annat resturangen Källaren Aurora.

Byggnadshistorik

Huset byggdes 1645 av underståthållaren i Stockholm Ragnar Lehusen under ledning av stenhuggarmästaren Christian Julius Döteber från Leipzig. Det skall då haft röda eller mörkrosa slammade fasader med ljusare målade fogar. Efter Lehusen hade huset en rad ägare, bland dem Drottning Kristina och Kung Adolf Fredrik. Den av ägarna som satte störst prägel på huset var Claes Tott. Under ledning av Nikodemus Tessin d.ä lät han renovera husets inre samt uppföra två flyglar.

1757 förvärvades huset av Herman Petersen, förfader till dagens innehavare. Under 1800-talet har husets yttre förändrats flera gånger i och med att flyglarna har byggts på samt att huset har "slutits" genom en ny länga mot Munkbron. På 1960-talet genomfördes en grundförstärkning av grunden till huvudbyggnaden i samband med utbyggnaden av tunnelbanan genom Gamla Stan.

På senare år har bland annat den berömda portalen renoverats och den skulpurala utsmyckningen på densamma konserverats. Vidare har den gamla pelarsalen renoverats och går att uppleva eftersom den numera fungerar som bar för Källaren Aurora.

Petersenska huset vid Munkbron, Stockholm. foto: Lubbe Garell Petersenska huset vid Munkbron, Stockholm. foto: Lubbe Garell